КОНТАКТИ

фирма ПЕТА НТ ЕООД

адрес: гр.София, п.к.1680, кв.Борово, ул.Родопски извор, бл.233, офис 1

(входът е от към паркинга на блока)

моб.тел. +359 877 00 49 64

e-mail: reckli.bg@abv.bg 

лице за контакт: Николай Райчев