Музей на емигрантите в Бремен

Персонализирания дизайн на фасадата на разширението към музея на емигрантския център в Бремен, Германия, представяща портрети на емигранти,  излъчва идеята, че проследяването на емигрантските истории може да бъде подобно на търсене на парчета от пъзел. Музеят проследява историите на немските емигранти. Фасадата е проектирана от базираното в Хамбург архитектурно студио: Andreas Heller Architects & Designers. За предаване на своята идея архитектите са използвали окачена фасада с бетонни фасадни панели. Портрети на емигранти са вградени в бетонните панели.

Яркостта на портретите става по силна в зависимост от ъгъла на попадане на светлината върху повърхността им, като това постепенно скриване и показване на снимките все едно приканва минувачите да забавят своя ход и разгледат сградата на музея. За изработка на панелите за тази персонализирана фасада са използвани  структурни матрици за видим бетон на  RECKLI от сериите  UNIQUE и VISUALS. За произволното подреждане на изпъкващите и вдлъбнати квадрати върху фасадата бяха изработени индивидуални структурни матрици според спецификацията на архитектите. Снимките бяха изобразени с помощта на фотогравюрни матрици на RECKLI от серията VISUALS. Особено предизвикателство бе желанието на клиента отделните индивидуални снимки да пасват поотделно на специалните форми и да могат да се подменят, така че към фасадата да могат да се приложат множество различни снимки. С помощта на формите изработени от RECKLI бяха произведени бетонните панели за фасадата, които са монтирани като окачена фасада.