Schwamendingen district, Zurich

Квартал Schwamendingen  е  Проектиран преди повече от 50 години като „градинската спалня“ на Цюрих,  с просторни жилищни помещения и широки  външни пространства, той и до днес е успял да  запази своя зелен характер. Много от апартаментите обаче вече не отговарят на съвременните стандарти за живот, поради което е обявен конкурс за  строителство на нови сгради, които да се впишат удачно в общата визия на квартала. Избран е проектът на архитектите  от BS+EMI Architektenpartner AG, Цюрих,  които  проектират шест извити 5 етажни  S-образни сгради, групирани по двойки,  като две от тях завършват с едноетажни търговски части на  Dübendorfstrasse.

Тази идея позволява на архитектите да създадат вълнуващи висококачествени свободни пространства между жилищните сгради. Отвън сградите впечатляват с  фасада от фибробетонни  панели. Изработени с помощта индивидуална матрица за видим бетон изработена от  специалистите на RECKLI GmbH. Повтарящата се диагонална структура на панелите подчертава фугите между тях и придава ритъм на фасадата. Като цяло дизайнът отразява цялостната оригинална концепция на   А. Х. Щайнер за Garden City от 1940 г., запазвайки нейните най-добри качества  по съвременен начин, показвайки, че е напълно възможно да се отговори на   предизвикателствата на градското развитие в бъдеще.