Tschobans Museum, Берлин, Германия

Още еден прекрасен пример на сграда в нашата бетонна колекция. През 2013 г., в Берлин, отваря врати Музея на архитектурните чертежи.  Проектиран е от руското архитектурно бюро SPEECH и е сбъднатата мечта на ръководителя на бюрото, известния архитект Сергей Чобан. 

В 2001 г., арх.Сергей Чобан купува за смешна сума, както той казва, рисунка на Pietro di Gottardo Gonzago, наречена „Архитектурна фантазия към театрални декорации”. С това започва неговата колекция от архитектурни графики, която към този момент наброява стотици произведения на първокласни майстори от 18 и 19 век. През 2009 г. той основава благотворителен фонд , наречен Tchoban Foundation Museum for Architectural Drawing, който към този момент е събрал солидно количество работи на водещи архитекти от миналото и настоящето. Откритият музей в Берлин е част от благотворителната дейност на фонда, като е финансиран и построен от него.

Самото експониране и съхранение на чертежите и рисунките изисква по-особени условия, които в значителна степен са определили облика и техническите характеристики на сградата, появила се на Christinenstraße 18 в Източен Берлин. Тук, в района на Prenzlauer Berg, на територията на бившия фабричен комплекс Pfefferberg, вече са се обособили архитектурната галерия Aedes, галерията за съвременно изкуство Ikeda, както и други художествени работилници. По този начин музеят е станал част от арт-клъстера, развиващ се в недрата на жилищния квартал. Забележимо отличаваща се от своите „съседи”, сградата се вписва много добре в компактната градска среда, прилепвайки плътно към калкана на съседната жилищна сграда.

Общата площ на зданието е 498 кв.м. Изглежда като кула от 5 обемни елемента, поставени живописно един над друг. Всеки от тях съответства на отделен етаж. Четирите долни етажа са отлети от монолитен бетон по 3 D технология, използваща гъвкави структурни матрици на Reckli GmbH. Бетоните стени на зданието са с отпечатани релефни изображения. Когато се разгледат подробно, се открива основната идея на сградата. Етажите все едно са изработени от множество архитектурни рисунки и проекти. В основата на дизайна е заложена точно тази същата първа архитектурна рисунка на Gonzago, с която е започнало началото на колекцията. „Чертожните листи” се наслагват един над друг, имитирайки нагънат чертеж. Отенъкът на бетона също е подбран специално, за да напомня леко потъмняла от времето хартия или пергамент. По този начин, фасадата нагледно информира за специализацията на сградата и подготвя посетителите за срещата им с шедьоврите на световните архитектурни графики и чертежи.