Декоративни външни настилки от „мит бетон“

Един от продуктите, произвеждан от представляваната от нас немска фирма Reckli GmbH, е повърхностният забавител за „мит бетон” изработван по позитивен способ. Той се предлагат в няколко различни типа в зависимост от дълбочина им на действие. С тяхна помощ се забавя втвърдяването на горния повърхностен слой цимент до точно желаната дълбочина, като в последствие този невтвърден слой се измива със силна струя вода и изпъкват предварително заложените в бетона декоративни добавки и фракции. След окончателното изсъхване на настилката, тя се намазва със специален износоустойчив импрегнатор, който допринася за доброто изпъкване на показалите се агрегати, както и за дълготрайността на настилката. Този импрегнатор я предпазва от разрушаване вследствие на замръзване или третиране със сол, както и от най-различни замърсявания, прах и т.н.

С помощта на забавителите бързо, лесно и най-вече икономически изгодно се изработват неповторими декоративни бетонни настилки и покрития. Особено подходящи са при направата на алеи, тротоари, настилки около басейни и др.

Настилките от „мит бетон” имат следните предимства:
• Икономически изгодни в сравнение с други методи за изработка на декоративен бетон;
• Осигуряват релеф на настилката, който предотвратява плъзгането;
• Могат да се изпълнят в неограничена гама от цветове, структури и най-различни фигури;
• Изключително дълготрайни и лесни за поддръжка ;

Фирма "Пета НТ" ЕООД разполага с добре обучени специалисти за изработка на подобен тип настилки.