Arbloc – кофражи за арки и сводове

svod ar

Сводовете и куполите, са архитектурни елементи прилагани често при реконструкцията на стари сгради, както и при изграждането на нови. Те са неподвластни на времето  и модата архитектурни елементи удовлетворяващи  едновременно  както   естетическите така и структурните и конструктивни изисквания на архитектурата през различните епохи