Arbloc – кофражи за стълбища

Индивидуалните кофражи за стълбища, изработени от пенополистирол със специално покритие, са отличен заместител на традиционните дървени кофражи. С тяхна помощ могат да се изпълнят изключително сложни стоманобетони стълби, като в същия момент се запазва тяхната конструктивна здравина и се спестява изработката на сложни кофражи от други материали. Благодарение на добре обработената работна част на пенополистироловия кофраж, готовите елементи в повечето случаи не се нуждаят от допълнителна обработка на повърхността.

Arbloc има повече от 25 години богат опит в изработката на 3-измерни детайлни стълбища. Благодарение на него, кофражите се изработват с точно желания размер и клиентът може да разчита на постоянно качество за цялото рамо на стълбата. Фирмата разполага със съвременните машини за рязане, с които е възможно създаването на сложни форми за кръгли или спирални стълби, двустранни стълби и др., като еднаквата дебелина на бетона е гарантирана за цялото рамо на стълбата.

Кофражът се произвежда на части, което позволява лесното му монтиране на строителната площадка. Всяка част е за едно или няколко стъпала в зависимост от големината на стълбата. Пенополистиролов кофраж може да се изработи както за дъното на стълбата, така и за нейните страници. Челото на стъпалата обикновено се изпълнява с дървена плоскост, захваната към пенополистироловия кофраж на  място, специално предназначено за това.