RECKLI Cleanser 64 – почистващ препарат без киселина за бетон, мазилка, клинкер и други.