RECKLI Gypsum Release Agent GTM – отделител на водна основа за гипс

Готов за употреба, екологичен отделител за гипсови изделия изливани в матрици и форми, изработени от RECKLI полиуретани и силикони. Много ефикасен отделител, като освен много добро отделяне, с негова помощ се получава и добро овлажняване на повърхността на изделието, като по този начин се намалява вероятността за получаване на въздушни мехурчета. Когато се използва Reckli Gypsum Release Agent GTM, особенно при матрици или форми изработени от RECKLI полиуретани и силикони, е изключена промяната на формата на готовото изделие в следствие на набъбване. Reckli Gypsum Release Agent GTM не пречи на нанасянето на последващи покрития върху готовото изделие. При правилното прилагане на отделителя, матриците и формите не се нуждаят от използването на допълнителни препарати при почистването им за последваща употреба. Те се почистват бързо и лесно.

Работна температура:  + 10 °C – + 30 °C
Специфично тегло: 0.95
Съдържание на твърди частици: около 30%
Разходна норма: около 50 мл/м² в зависимост от основата
 
Предлага се в опаковки от 0.95, 2, 4.5, 9 и 24 кг.