RECKLI PUR Sealant – течно предпазно полиуретаново покритие с голяма устойчивост

Готово за употреба еднокомпонентно течно запечатващо предпазно покритие на полиуретанова основа, с високо съдържание на свързващо вещество. С бързо втвърдяване от влагата. Полученият филм е с голяма устойчивост на износване, удар и химически вещества. Прозрачно, с кафяв отенък. Ако бъде изложено пряко на UV лъчи, може леко да пожълтее, което по никакъв начин не се отразява върху техническите му показатели.

Използва се за предпазване на дървени повърхности (кофраж, шперплат, ПДЧ, МДФ и др.) и на такива на циментова или минерална основа. Многократно увеличава трайността на формите, матриците и кофражите при серийно производство на изделия от тях.

Външен вид - прозрачен, кафеникав
Специфично тегло - 0,995 г/см³
Съдържание на твърди вещества - около 40 %
Точка на възпламеняване  - + 30 °С
Време за обработка - 30 - 40 мин.
Изсъхване без лепнене - 90 мин.
Първоначално механично натоварване - след 6 часа
Пълно механично и химично натоварване - след 7 дни
Абразия (изтриване) по Taber - 10 mg
Температурна устойчивост на покритието - + 80 °С
Работна температура - мин. + 5 °С и макс. + 35 °С
Разход в зависимост от повърхността - 100 – 200 г/м²
Разреждане и почистване - с RECKLI EK PU Thinner (разредител)

Предлага се в опаковки от 1 и 5 л.