RECKLI Epoxi GC – специална ламинатна смола

Бързо втвърдяваща се прозрачна двукомпонентна ламинатна смола на епоксидна основа, без разтворители и пълнители. Притежава добра устойчивост на температурни деформации, кратко време за втвърдяване и нисък вискозитет.

Изключително подходяща е като свързващо вещество при изработката на усилени с влакна стъклопласти чрез леене, шприцване или ръчно полагане.  При смесването на RECKLI Epoxy GC със RECKLI Filler L, кварцови брашна или кристални креди, се получава добра смес за изливане с многостранно приложение.

Съотношение на смесване:  10:3 (тегловни части)
Вискозитет: 650 - 750 mPa.s
Време за обработка при смесване на 200 г. при 21°С: 10 мин.
Твърдост по Shore D: около 80
Твърдост при динамичен тест: 110 - 120 N/mm² след 14 дни
Запазване на формата при топлина по Мartens: +60° C
Специфично тегло: 1,1
 
Предлага се в опаковки от 1 и 10,4 кг.