Декоративни стоманобетони панели

Изработваме по заявка на клиента структурирани стоманобетони панели. Размерите и дебелината им могат да бъдат индивидуални, според спецификата на конкретния проект. Панелите могат да бъдат с или без топлоизолация.

Те са особено удачен избор при строителството на огради, подпорни стени, сглобяеми сгради, шумозащитни стени, като облицовъчни панели и т.н. В зависимост от спецификата на обекта, панелите могат да се изливат на място, в заводски условия или в базата на фирмата. Панелите могат да бъдат изпълнени с повечето от стандартните структури на RECKLI, като е възможно и изпълнението им със структура по индивидуален проект на клиента. Има възможност за оцветяване както на самата бетонна смес, така и на повърхността на панелите.