RECKLI GmbH

Повече от 40 години, RECKLI GmbH е една от водещите световни фирми за производство на еластични структурни матрици и форми, както и на течни изкуствени материали за самостоятелна изработка на матрици и детайли.

top-1_logo_22

Структурни матрици за бетон

Готовите еластични структурни матрици на RECKLI се използват за атрактивно повърхностно оформяне и текстуриране на видим бетон и бетонни елементи, както в заводите за бетонови изделия, така и на самия обект. Използването им придобива все по-голяма популярност и печели високо признание благодарение на икономическата  ефективност и постиганото високо качество на изпълнение. Голямата еластичност на матриците позволява безупречно и безпроблемно декофриране на всякакви комплексни и филигранни фигури. Производствената програма на RECKLI обхваща над 200 стандартни дизайна на матрици, както за еднократна употреба, така също и с гаранция за поне 100-кратно използване.

Наред със стандартните структури, фирмата изработва и специални матрици в съответствие с индивидуалните интереси и желания на клиента. Особен интерес представлява новата фотогравюрна техника на RECKLI за възпроизвеждане на снимки върху бетонова повърхност. С нейна помощ, използвайки различни светлосенки се създава впечатлението за прожектиране на снимката върху бетона. Много атрактивни са и матриците получени чрез модерната цифрова технология за реализиране на графични триизмерни изображения посредством линейни структури с различна локална гъстота и дълбочина.

Течни еластомери и епоксидни смоли RECKLI произвежда и доставя голямо разнообразие от двукомпонентни полиуретани, силикони и епоксидни смоли. Те се използват за направата самостоятелно на матрици и форми, за снемане на отпечатъци при изработката на матрици, за изработката на модели, керамични и порцеланови изделия и много други. Клиенти на фирмата за тези продукти са фирми за производство на бетонови изделия, реставратори, скулптури и художници, сценични работници и дизайнери, археолози, музейни работилници, модельори, формовчици, дизайнери, предприятия за керамични и порцеланови изделия, хоби-занаятчии, майстори на художествените занаяти и много други.

top-abform_logo_10

Забавители за мит бетон и импрегнатори за минерални повърхности Друг интересен продукт в гамата на RECKLI са забавителите за изработката на декоративен мит бетон по позитивен и негативен способ. Предлагат се няколко различни вида в зависимост от дълбочината на измиване. Те забавят втвърдяването на цимента на желаната дълбочина като в последствие този невтвърден слой се измива и изпъкват предварително заложените декоративни добавки. С тях бързо, лесно и най-вече икономически изгодно се изработват неповторими бетонни настилки, елементи и покрития. Те са особено подходящи при направата на алеи, тротоари, огради, цокли на сгради, бетонни панели, бетонни градински елементи и изделия и много други. В добавка към забавителите, RECKLI произвеждат и няколко вида импрегнатори за бетон и минерални повърхности. Те успешно предпазват третираните повърхности от вода, масла, прах, киселинни дъждове, изсоляване и най-различни други замърсявания. Благодарение на това, обработените с тях повърхности не губят своята здравина и визия с течение на времето.    

Nawkaw стейнинг – цветен импрегнатор за бетон

Nawtone Stain NWRT е американска водоразтворима боя, специално предназначена за атрактивното оформление на наклонени и вертикални видими бетонни повърхности. Изключително подходяща е за структуриран бетон. Възможноста за смесване на 20 различни цвята с или без разреждане с вода, прави достъпен почти всеки цветови нюанс. Продуктът има голяма дълбочина на проникване и отлична покривна способност. Боядисаните повърхности не променят своята структура. Полученото покритие е водонепропускливо и с особенно добро сцепление с повърхността. Боята е светлоустойчива, резистентна на ултравиолетови лъчи и предпазва бетона от вредни вещества във въздуха и киселинен дъжд. Предлага се с 25 годишна гаранция за светлоустойчивост.

Спомагателни продукти

За осигуряване на цялостно и съответващо на потребностите на потребителя решение, RECKLI произвежда и предлага допълнителни спомагателни продукти, като отделителни вакси за бетон, вакси използвани при производството на матрици и форми, лепило за матрици, пълнители и сгъстяващи вещества, продукти на циментова основа, епоксидни бои и други.

top-start_logo_02