RECKLI PUR Elastomer А 70 – полиуретан за леене

Еластичен двукомпонентен полиуретан за леене, втвърдяващ се на студено и без никакво свиване. Много подходящ за изработката на матрици, калъпи и форми в керамичната индустрия, при производството на санитарен фаянс и бетонови изделия. Особено удачен при изработката на матрици за щампован бетон. Много точно възпроизвежда структурата и релефа на повърхността. Позволява много лесно декофриране като се използва съответния отделител на RECKLI.

Твърдост по Shore: А 70
Съотношение на смесване: 8:1 (тегловни части)
Специфично тегло: 1,4
Време за обработка при смесване на 500 г. при 21°С: 20 - 30 мин.
Якост на разкъсване: 4 N/mm²
Удължение до скъсване: 600%
Съпротивление срещу разрастване на пукнатината: 22 - 24 N/mm
Цвят: Сив

Предлага се в опаковки от 1, 4.5, 13.5 и 22.5 кг.