RECKLI PUR Elastomer SR 30 – полиуретан за леене

Еластичен двукомпонентен много мек полиуретан за леене с много голяма устойчивост на разкъсване. Втвърдява се на студено и без свиване. Много подходящ за изработката на матрици, калъпи и форми за изделия от бетон, гипс и други подобни. Много точно възпроизвежда структурата и релефа на повърхността и позволява много лесно декофриране като се използва съответния отделител на RECKLI : RECKLI Mould wax.

Твърдост по Shore: А 30
Съотношение на смесване: 8:1 (тегловни части)
Специфично тегло: 1,15
Време за обработка при смесване на 500 г. при 21°С: 15 мин.
Якост на разкъсване: 1,7 N/mm²
Удължение до скъсване: 500%
Съпротивление срещу разрастване на пукнатината: 5 N/mm
Цвят: Сив

Предлага се в опаковки от 0,9, 9 и 18  кг.