RECKLI OS D – безцветен импрегнатор за вертикални и хоризонтални повърхности

RECKLI OS D е водоотблъскващ импрегнатор на силиконова основа, без цвят и гланц. Използването му не променя характеристиките на третираните повърхности. Продуктът е UV устойчив и паропропусклив. Драстично редуцира петната от течовете на вода по фасадите. Ограничава разпространението по бетона на мъхове, плесен, микроорганизми и водорасли. Предпазва от изсоляване и щети вследствие на замръзване и размразяване. Силно ограничава проникването в бетона на киселинни компоненти от въздуха и водата.

RECKLI OS D е подходящ за третиране на абсорбиращи вертикални минерални повърхности като бетон с най-различна повърхностна обработка (мит бетон, ецван бетон, чукан бетон и др.), минерални мазилки, тухли и керемиди, клинкер, пясъчници, варовици и др. Той защитава дългосрочно както нови така и стари настилки.

Плътност: 1,00 г/см³ при +20 °С
Вискозитет: 20,0 mPa.s при +20 °С
Разход: 100 и 300 мл.на м²

Предлага се в туби от 25 л. и варели от 180 л.