Formliner Cleanser

RECKLI Formliner Cleanser е почистващ препарат смес от разтворители с нисък вискозитет на алифатна основа , който се използва за отстраняване на мазнини и други замърсявания от задните страни на RECKLI полиуретанови структурни матрици за бетон  преди залепването им с RECKLI Formliner Adhesive – лепило за структурни матрици. Също така е подходящ за отстраняване на остатъци от восък при изработката на бариери върху RECKLI полиуретанови структурни матрици с RECKLI PUR Stop Off Paste.

консумация: около 250 мл/м²

предлага се в опаковки от 1 и 5 л.