Museum for Natural Science Berlin

В продължение на десетилетия удареното от бомба през Втората световна война източно крило на Природонаучния музей в Берлин стоеше разрушено като свидетелство за унищожителните последствията от войната.  След обединението на двете Германии се взе решение за неговата реконструкция. Фасадата му бе  внимателно възстановена с помощта на индивидуални структурни матрици за бетон. След реконструкцията през 2010 г. пешеходците насочват поглед към реставрираната фасада, която изглежда почти така, сякаш сградата никога не е претърпяла каквито и да е щети.

Със стълбовете и плоските арки над  прозорците новите фасадни панели се свързват безпроблемно с историческата част от сградата, послужила като модел за изработването им. За целта е взет отпечатък от фасадата:  тухлите, фугите, корнизите, дограмата, прозорците и орнаментите на колоните във вътрешния двор на музея. След взимането на отпечатъка специалистите на RECKLI изработват индивидуални матрици, с помощта на които се отливат фасадните елементи.

Всеки от изработените индивидуални бетонни фасадни панели тежи до 45 тона, като са монтират с помощта на кран на необходимите места от разрушената фасада. Само разликата в цветовете показва на зрителя, че не всичко е направено едновременно и разграничава новите панели от оригиналните сиво-жълти тухли.

Друга особеност са закритите прозорци структурирани в кофража. Останалите стари изгорели прозорци също са зазидани с тухли. Тази операция е свързана със сигурността и е мярка за безопасност, тъй като новата функция на това крило от музея изисква специални противопожарни мерки. Повече от милион екземпляри от риби и влечуги се съхраняват зад стените и те са консервирани в десетки хиляди литри алкохол,който е силно горим и представлява потенциална опасност за пожар. Реставрираната фасада с помощта на матриците на RECKLI съчетава функционалността, модерните технологии и историческите детайли по един уникален начин.