RECKLI Artico® NEO

Фасадата е лицето на сградата. Може да разкаже история и да предизвика  любопитство, да направи скритото видимо или да подчертае  целта на сградата. Може да впечатли, да шокира,да вдъхнови или очарова.

RECKLI artico® neo добавя съществен компонент към свободата на дизайна, осигурена от видимия архитектурен бетон. Технологията може да се използва както за пресъздаването на снимки и изображения, така и за експонирането на персонализирани дизайни и графики върху бетона. За  разлика от фотогравюрната техника на RECKLI, тук въздействието на светлината и снката не оказват въздействие. Ето защо  RECKLI artico® neo е идеален и за закрито.

Процесът е лесен:  RECKLI artico® neo е пластмасово фолио, върху което се отпечатват графики или снимки с висококачествен забавител за бетон. Той предизвиква забавяне втвърдяването на цимента в бетона на точно определена дълбочина, вследствие на което този невтвърден слой цимент може да се измие от повърхносттта след втвърдяването на нетретираните очастъци. След като горният невтвърден циментов слой се отстрани,  Контрастът между измитата и гладката повърхност прави графиките или снимките на фасадата  видими.

Фолиото може да се използва само еднократно.

RECKLI Artico® NEO Design

С нашата  колекция  artico® neo design ви предлагаме стандартни мотиви. С максимален размер на пластмасовото фолио от 3,15 м × 25 м (площ за печат 3,10 м х 25 м). Фолиото се доставя навито на руло. То може лесно да бъде нарязано до желания размер на място. Дизайните са вертикално и хоризонтално повторяеми.

RECKLI artico® neo Individual

Индивидуалните дизайни или снимки се отпечатват в максимален размер 3,10м х 25м върху пластмасово фолио с размер 3.15м х 25м и се изрязва до желания размер. Ние подготвяме файловете за печат  и Ви изпращаме визуализация.Снимките са разделени на точки с полутонове, както при печата на вестници. Размерът им зависи от шаблона на изображението и разстоянието за наблюдение и е индивидуално за всеки конкретен проект. Дизайните които веднъж са произведени могат да бъдат поръчани отново по всяко време, като благодарение на специалния производствен процес не се налагат допълнителни разходи за настройка на машините.

Производствен процес

  1. RECKLI отпечатва конкретния дизайн върху специално фолио.
  2. Фолиото се поставя в кофража.
  3. Бетонът се излива в кофража.
  4. След втвърдяване на бетона елемнта се декофрира.
  5. Фолиото се отстранява и елемента се измива с водоструйка и четка.
  6. Контрастът между гладката и измитата повърхност прави дизайна видим върху бетона.