RECKLI Epoxi Solution

RECKLI Epoxy-Solution е двукомпонентно прозрачно предпазно покритие на епоксидна основа, съдържащо разтворител и с многа висока устойчивост на химически вещества, предназначена за запечатване и увеличаване  стабилността на порести минерални повърхности и запечатване на замазки, бетонни подове и други подобни

Характеристики

- много висока химическа устойчивост

- много добре стабилизира порести повърхности

съотношение за смесване 4:1

разход: 100 - 200 см³/м²

срок за втвърдяване 24 ч

Разреждане и почистване - с RECKLI Epoxi Cleanser (разредител)

Предлага се в опаковки от 1 и 4,5 л