RECKLI PUR Seal L 75 – течно прозрачно предпазно полиуретаново покритие с голяма устойчивост на светлина

Готово за употреба еднокомпонентно течно запечатващо полиуретаново предпазно покритие, с ниско съдържание на разтворители и високо съдържание на свързващо вещество. Бързо се втвърдява от влагата и има нисък вискозитет. Полученият филм е с много голяма устойчивост на износване, удар и химически вещества. При нанасянето на слой с една и съща дебелина, спрямо RECKLI PUR Sealant, се получава покритие с около 1,8 пъти по висока якост и съответно с подобрена устойчивост. Има повишена светлоустойчивост в сравнение с RECKLI PUR Seal B 75.

RECKLI PUR Seal L 75 се използва като безцветно прозрачно, силно устойчиво на износване покритие за бетонни и минерални замазки на подове в гаражи, паркинги, работилници, складове, производствени помещения, мазета и други. При поръсване върху все още влажното покритие на декоративен пясък или различни чипсове, могат да се получат различни грапави притивоплъзгащи цветни декоративни покрития. По-специализирано приложение на покритието е за запечатване и предпазване на дървени повърхности, като кофраж, шперплат, ПДЧ, МДФ и др. използвани в бетонната индустрия. Многократно увеличава трайността на формите, матриците и кофражите при серийно производство на изделия от тях.

Външен вид - прозрачно, безцветно
Специфично тегло - 1,04 г/см³
Съдържание на твърди вещества - около 75 %
Точка на възпламеняване  - + 45 °С
Време за обработка - 60 - 70 мин.
Изсъхване без лепнене - 90 - 100 мин.
Първоначално механично натоварване - след 2,5 часа
Пълно механично и химично натоварване - след 24 часа
Абразия (изтриване) по Taber - 12 mg
Твърдост по метода на König -  180 сек. на 7 ден
Температурна устойчивост на покритието - + 80 °С
Работна температура - мин. + 5 °С и макс. + 35 °С
Разход в зависимост от повърхността - 100 – 200 г/м²
Разреждане и почистване - с RECKLI EK PU Thinner (разредител)

Предлага се в опаковки от 1 и 5 л.