полиуретани

snimka 2-1

Reckli GmbH е една от водещите световни фирми при производството на полиуретан за изработка на матрици, форми и технически изделия. Различните полиуретани на фирмата се отличават с изключително качество, много добри технически показатели и приемлива цена. Фирмата произвежда двукомпонентен полиуретан за леене или за мазане, като предлага различни видове в зависимост от твърдостта и техническите им показатели. Предлага се полиуретан специално предназначен за матрици, а так също и такъв, който е с изключително високи механични показатели и се използва при отливането на специални технически детайли. Клиенти на фирмата са производители на санитарен фаянс, на бетонови и гипсови изделия, изкуствени камъни, фирми от промишлеността и др.

RECKLI PUR Elastomer SR 30 - полиуретан за леене

RECKLI PUR Elastomer А 45 - полиуретан за леене

RECKLI PUR Elastomer А 60 - полиуретан за леене

RECKLI PUR Elastomer А 70 - полиуретан за леене

RECKLI PUR Elastomer Thix - полиуретан за мазане

RECK-o-lan 95 Type N - полиуретан за леене на детайли

RECK-o-lan 85 Type N - полиуретан за леене на детайли

RECKLI PUR Compound A 85 - полиуретан за леене на детайли

RECKLI PUR Compound A 75 - полиуретан за леене на детайли