Силикони

Reckli GmbH е една от водещите световни фирми за производство на силикон за изработка на матрици и форми. Различните силикони от продуктовата гама на фирмата се отличават с изключително качество, много добри технически показатели и приемлива цена. Фирмата произвежда двукомпонентен силикон за леене или за мазане, като предлага различни видове в зависимост от твърдостта и техническите им показатели. Предлага се силикон специално предназначен за матрици, а така също и такъв, който е с изключително високи механични показатели и якост на разкъсване. Клиенти на фирмата са производители на санитарен фаянс, на бетонови и гипсови изделия, изкуствени камъни, фирми от промишлеността, реставратори, препаратори и др.

RECKLI Si Compound 6.25 - силикон за леене

RECKLI Si Compound 10.15 - силикон за леене

RECKLI Si Compound 20 - силикон за леене

RECKLI Si Compound 20 translucent - силикон за леене

RECKLI Si Compound 35 - силикон за леене

RECKLI Si Compound 35 rapid - силикон за леене

RECKLI Eco Sil 25 - силикон за леене

RECKLI Si Mould Paste HR-N - силикон за мазане

RECKLI Si Compound 21 AV - адитивен силикон за леене

RECKLI Si Compound 31 AV - адитивен силикон за леене

RECKLI Si Compound 26 AV - адитивен силикон за леене