RECKLI Eco Sil 25 – силикон за леене

Еластичен двукомпонентен силикон за леене, втвърдяващ се при кондензация и без нагряване. Отделя се без допълнителни вакси. С висока еластичност за точно предаване и на най-фини структури. Няма възможност за промяна на консистенцията му чрез добавянето на допълнителен сгъстител.

Подходящ за изработката на релефни и профилни еластични форми за еднократна употреба. Не е подходящ за форми за многократна употреба за керамичната и бетонната промишленост, както и за производството на свещи.

ВНИМАНИЕ !
RECKLI Si материалите не са напълно устойчиви на полиестерни и полиметакрилатни смоли и е необходим задължителен предварителен тест преди използването на подобни продукти.

Твърдост по Shore: А 23
Съотношение на смесване: 10:1 (тегловни части)
Специфично тегло: 1,3
Време за обработка след смесване при 21°С: 15 - 25 мин.
Якост на разкъсване: 1,5 N/mm²
Удължение до скъсване: 200%
Съпротивление срещу разрастване на пукнатината: 1.5 N/mm
Вискозитет след смесване: 10 000 mPa.s
Линейно свиване след втвърдяване след 7 дни: 0,5 - 0,8 %
Температурна устойчивост:160°C
Цвят: мръсно бял

Предлага се в опаковки от 1 и 5 кг.