RECKLI Si Compound 6.25 – силикон за леене

Еластичен двукомпонентен  силикон за леене, втвърдяващ се при кондензация и без нагряване. Отделя се без допълнителни вакси. С висока еластичност за точно предаване и на най-фини структури. С добра якост на разкъсване и сравнително кратък срок за втвърдяване. Няма възможност за промяна на консистенцията му чрез добавянето на допълнителен сгъстител.

Подходящ за изработката на релефни и профилни форми, както и за възпроизвеждане на модели от гипс, хоросан, бетон, синтетични смоли и други.

ВНИМАНИЕ !
RECKLI Si материалите не са напълно устойчиви на полиестерни и полиметакрилатни смоли и е необходим задължителен предварителен тест преди използването на подобни продукти.

Твърдост по Shore: А 25
Съотношение на смесване: 10:1 (тегловни части)
Специфично тегло: 1,16
Време за обработка след смесване при 21°С: 40 - 60 мин.
Якост на разкъсване: 2,5 N/mm²
Удължение до скъсване: 280%
Съпротивление срещу разрастване на пукнатината: 6 N/mm
Вискозитет след смесване: 12 000 mPa.s
Линейно свиване след втвърдяване след 7 дни: 0,5 - 0,8 %
Температурна устойчивост:160°C
Цвят: бял

Предлага се в опаковки от 1 и 5 кг.