RECKLI Si Mould Paste HR-N – силикон за мазане

Леко тиксотропен, втвърдяващ се при кондензация двукомпонентен силикон, с възможност за регулиране на консистенцията му чрез добавянето на RECKLI Si сгъстяваща течност тип К. Пастообразен, за нанасяне с четка или шпакла в зависимост от избраната консистенция. Отделя се без допълнителни отделителни вакси, с много висока еластичност за изключително точно предаване и на най-финни структури. Има висока якост на ракъсване.

Подходящ за изработката на силно еластични и изключително устойчиви на разкъсване, тънкостенни отпечатъци от
хоризонтални или вертикални повърхности и детайли.

Комплекта, освен силикона, включва RECKLI Si сгъстяваща течност тип К и RECKLI Si Colour Paste за оцветяване на различните слоеве силикон.  

ВНИМАНИЕ !
RECKLI Si материалите не са напълно устойчиви на полиестерни и полиметакрилатни смоли и е необходим задължителен предварителен тест преди използването на подобни продукти.

Твърдост по Shore: около А 15
Съотношение на смесване: 10:1 (тегловни части)
Специфично тегло: 1,1
Време за обработка след смесване при 21°С: 15 - 20 мин.
Удължение до скъсване: 420%
Съпротивление срещу разрастване на пукнатината: 15 N/mm
Вискозитет след смесване: 12 000 mPa.s
Линейно свиване след втвърдяване след 7 дни: 0,5 - 0,8 %
Температурна устойчивост:160°C
Цвят: бял

Предлага се в опаковки от 1 и 5 кг.