Фотогравюрни структурни матрици за бетон

С помощта на фотогравюрните матрици на RECKLI, върху бетонната повърхност може да се възпроизведе всяка желана от Вас снимка. Чрез специалната комбинацията от структурните матрици и фотогравюрната техника на RECKLI, се постига фина до груба релефна структура на бетонната повърхността, в зависимост от избраната разделителна способност. По този начин се създава впечатлението за прожектирана върху бетонната фасада снимка. Фотогравюрната техника е компютърен метод, при който информацията от снимката се пренася върху плоскост с помощта на фреза с цифрово програмно управление. За целта първоначално се извършва сканиране на изображението, като то се преобразува в 256 различни нюанса на сивия цвят. На базата на определените изходни стойности на оптичната плътност на сивия тон се генерира работен файл, съдържащ команди които се подават към ЦПУ фрезата. От така получения компютърно моделиран фрезован модел се изработва еластичната фотогравюрна структурна матрица на RECKLI. Възможностите за приложение на метода са изключително разнообразни, тъй като могат да бъдат използвани почти всички графични изображения в най-разпространените графични формати. Изменението на мащаба на изображението позволява изготвянето на фотогравюрни матрици с най-различен размер. Големината на всяка отделна матрица е ограничена от площта която може да се обработва от фрезата. При по-големи композиции се произвеждат отделни матрици, които се сглобяват в последствие.

Както всяка една структура и фотогравюрата “живее” от редуването на светлина и сянка върху повърхността й. Ето защо страничното осветяване прави изображението по-ярко, отколкото челното осветяване или пълната сянка. Поради това преминаващите по повърхността слънчеви лъчи предизвикват най-разнообразни светлинни ефекти. За подчертаването им във вътрешността на сградите се използва изкуствена светлина.

Възпроизвеждането на графичния оригинал върху бетонната повърхност на фотогравюрата се постига единствено от редуването на светлина и сянка. Степента на възприемане на изображението се определя от ъгъла на ориентиране на V-образния жлеб към източника на светлина и от разположението на наблюдателя. При попадане на светлината под ъгъл дължината на сянката е правопропорционална на дълбочината на жлеба. По този начин се образува черния участък в изображението. Поради това най-добра видимост на мотива се постига при перпендикулярно разположение на наблюдаващия спрямо равнината на фотогравюрата.

Fotogravur_zeichnung_1Когато положението на наблюдаващият, съвпада с посоката на попадане на светлината върху фотогравюрата, се наблюдава редуциране на затъмнените зони, което от своя страна води до по-малък контраст на изображението. При ъгъл на наблюдение по-малък от този, под който попада светлината, изображението се вижда в негатив.

Fotogravur_zeichnung_2При отвесно и перпендикулярно попадане на светлината спрямо равнината на обекта не се образува сянка в жлебовете, което не позволява възприемане на мотива от нито едно положение на наблюдаващия.

Fotogravur_zeichnung_3