Забавители за „мит бетон“

Произвежданите от RECKLI GmbH повърхностни забавители за изработката на покрития от декоративен мит бетон, са един изключително качествен и доказал се съвременен строителен продукт. Предлагат се в няколко различни вида в зависимост от дълбочина им на действие. С тяхна помощ се забавя втвърдяването на горния слой цимент до точно желаната дълбочина, като в последствие този невтвърден слой се измива със силна струя вода и изпъкват предварително заложените в бетона декоративни добавки и фракции. Произвеждат се два варианта според начина на работа с тях. Първият е за изработката на "мит бетон" по позитивен способ, когато забавителя се пръска върху прясната бетонова повърхност, а втория е за работа по тъй наречения негативен способ, когато забавителя се намазва или пръска като кофражно масло при производството на бетонови елементи.

С помощта на забавителите бързо, лесно и най-вече икономически изгодно се изработват неповторими декоративни бетонни настилки, елементи и покрития. Особено подходящи са при направата на алеи, тротоари, огради, цокли на сгради, настилки около басейни и др. Използването им е много удачно при изработката на бетонни панели и декоративни бетонни изделия като пейки, кошчета за отпадъци, предпазни колчета и много други.

Добър визуален ефект върху бетона се получава и след фината му киселинна обработка с RECKLI Cem Gel. Той представлява гъст, желеобразен продукт състоящ се от повърхностно активни киселини и се използва за микроскопично измиване (ецване) на най-горния слой циментово мляко от бетонния елемент или настилка. С негова помощ се получава леко декоративно награпавяване на бетонната повърхност.