RECKLI Si Compound 26 AV – адитивен силикон за леене

Еластичен двукомпонентен  силикон за леене, втвърдяващ се при смесване (чрез полимеризация) и без нагряване. Отделя се без допълнителни вакси. С висока еластичност за точно предаване и на най-фини структури. С много висока якост на разкъсване. Чрез добавянето на RECKLI Si сгъстяваща течност тип AV (от 0,1 до 1,5 %), консистенцията му може да се промени от течна до пастообразна и удобна за нанасяне с шпакла или четка.

Подходящ за изработката на силно еластични и прецизни релефни и профилни форми, както и за възпроизвеждане на модели от гипс, хоросан, бетон, синтетични смоли и други.

ВНИМАНИЕ !
RECKLI Si AV (адитивни) материалите не са напълно съвместими с тежки метали, материали съдържащи сяра или амини (кондензационни силикони, полиуретани, каучуци и др.) Контакта с тези вещества предизвиква инхибиране (подтискане) на процеса на студено втвърдяване.  Необходим е задължителен предварителен тест преди използването на подобни продукти.

ВНИМАНИЕ !
RECKLI Si материалите не са напълно устойчиви на полиестерни и полиметакрилатни смоли и е необходим задължителен предварителен тест преди използването на подобни продукти.

Твърдост по Shore: А 26
Съотношение на смесване: 10:1 (тегловни части)
Специфично тегло: 1,10
Време за обработка след смесване при 21°С: 60 - 90 мин.
Якост на разкъсване: 3,6 N/mm²
Удължение до скъсване: 430%
Съпротивление срещу разрастване на пукнатината: 20 N/mm
Вискозитет след смесване: 14 000 mPa.s
Линейно свиване след втвърдяване след 7 дни: 0,1 - 0,2 %
Температурна устойчивост:160°C
Цвят: полупрозрачен

Предлага се в опаковки от 1 и 5 кг.