Декоративни облицовъчни панели от други материали

Изработваме по заявка на клиента индивидуални облицовъчни панели за вътрешна или външна употреба.  Материалите, с които могат да бъдат изработени панелите в зависимост от начина им на приложение са GFRC (армиран със стъклени влакна бетон), полимер бетон или смеси на основата на различни смоли.

GFRC (армиран със стъклени влакна бетон) е дисперсно армиран бетон, в който за армировка служат стъклени влакна. Той спада към семейството на висококачествените композитни строителни материали и има много разнообразна гама от приложения. Най-масово приложение намира при изработката на външни фасадни панели и архитектурни елементи. Това се дължи на неговата ненадмината гъвкавост при изработка и високата му устойчивост на лоши метеорологични условия. В състава си стандартно той включва пясък, портландцимент и вода използвани и при производството на обикновен бетон. Към тях се добавят алкалоустойчиви стъклени влакна във вид на фибри, разпределени равномерно по целия обем на фино зърнестата бетонна матрица. Те са около 10 пъти по-твърди от полипропиленовите фибри и имат около 3 – 4 пъти по-висока якост на опън от армировъчната стомана.

Вследствие на това, получения композитен строителен материал (GFRC) е със значително увеличена устойчивост на опън и огъване, много висока якост на удар и много добра устойчивост на замръзване. Благодарение на добавянето към сместа на поцуланови и акрилни добавки, GFRC е водоустойчив, има висока степен на сцепление с обикновени бетони и е изключително устойчив срещу напукване. Той е екологически чист, несъдържа вредни вещества и се отнася към категорията на негоримите материали. Има изключителна устойчивост към химически вещества, неподлежи на корозия и разлагане и има висока съпротива срещу проникването на хлориди. Благодарение на всички тези качества, изделията изработени от GFRC имат много по-малка дебелина (от 6 до 20 мм) и тегло в сравнение с аналогични продукти от стоманобетон. Това води до значително намаляване на общото теглото на цялата конструкция и е предпоставка за намаляване разходите за производство, транспорт, монтаж и стойността на изграждания обект като цяло. Отсъствието на твърда армировка дава неограничени възможности за формоване на материала. С помощта на GFRC е възможно изработката на изключително сложни пространствени форми и пресъздаването на неочаквани визии за материал на минерална основа. Много точното копиране и на най-малките детайли от повърхността на използваната матрица, както и възможността за използването на голям брой цветови решения, прави възможно с GFRC да се имитират най-различни естествени и изкуствени материали.

Армираният със стъклени влакна бетон се използва за изработката на външни облицовъчни панели за сгради и най-различни конструкции, за декоративни архитектурни елементи, за парапети на балкони, за покривни панели, като оставащ кофраж в най-различни конструкции, за шумозащитни прегради, за елементи в ландшафната архитектура и за много други цели и изделия.
Благодарение на повечето от 250 стандартни структурни матрици, предлагани от Reckli, както и възможността за изработката на такива по индивидуален проект на клиента, а също така и избора от голям брой цветови варианти, води до практически неограничен брой визии които могат да се предложат за дадена сграда или конструкция.